Mahimi gördüm ki, yüzindǝn niqab almış gedǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Mahimi gördüm ki, yüzindən niqab almış gedər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiMahimi gördüm ki, yüzindǝn niqab almış gedǝr,
Pǝrtövü nurindǝn anun afitab almış gedǝr.

Dövri-hüsnindǝn anun, ey yaşlı çeşmim uymagil,
Kim, şǝbi-zülfindǝn anun, ruzi-xab almış gedǝr.

Dilbǝrim cami-şǝrab içmiş, eşitdim nöql üçün,
Aşiqi-dilxǝstǝ bağrından kǝbab almış gedǝr.

Ol pǝri getdikdǝ alǝm necǝ heyran olmasın,
İşvǝvü kirişmǝvü nazü itab etmiş gedǝr.

Ol sǝnǝm rǝna gedǝr, yer üstǝ çǝkmiş damǝnin.
Bu Xǝtai xǝstǝ, ol yerdǝn turab almış gedǝr.