Minbǝd ǝgǝr mǝnimlǝ hǝbib olsa aşina

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Minbəd əgər mənimlə həbib olsa aşina
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiMinbǝd ǝgǝr mǝnimlǝ hǝbib olsa aşina,
Mǝn canımı yolunda onun eylǝrǝm fǝda.

Gülgün yüzün xǝyalına düşdü könül yenǝ,
Bǝnzim saraldı dǝrdilǝ, manǝndi-kǝhrǝba.

Darülşǝfayǝ getmǝdiyim candan ötrüdür,
Ey cismimin hǝyatı, lǝbindir mǝnǝ şǝfa.

Çeşmin cǝhanda fitnǝvü aşub göstǝrir,
Hǝrdǝm qiyamǝti qoparır qamǝtin mana.

Yastan Xǝtai, yar eşigin etiqadilǝ,
Şamü sǝhǝr dǝ dövlǝtinǝ eylǝgil dua.