Mo’ni əri bu yolda məlul olası dəgül

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Mo’ni əri bu yolda məlul olası dəgül
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Mo’ni əri bu yolda məlul olası dəgül,
Mə’ni tuyan könüllər hərgiz öləsi dəgül.

Tən fani dür, can ölməz, gedənlər genə gəlməz,
Ölür isə tən ölür, canlar öləsi dəgül.

Cjöhər sevən könüllər yüz bin yol eyder isən,
Heqdən nəsib olmasa nəsib alası dəgül.

Saqmğıl yarun könlin sirçədür sımayasın,
Sirçe smduqdan sonra bütün olası dəgül.

Çeşmələrdən bardağun toldurmadın qor isən,
Bin yıl anda tnrursa kəndü tolası dəgül.

Şol Xızrla şol İlyas abi-həyat içdilər,
Bu bir qaç gün içində bunlar öləsi dəgül.

Yaratdı Heqq dünyəyi Peyğəmbər dostlığına,
Dünyayə gələn gedər, baqi qalası dəgül.

Yunus, gözün görürkən yarağın eylə bütün,
Gəlmədi anda varan, gerü gələsi dəgül.