Mollalar (Şəmkirli Aşıq Hüseyn)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Mollalar
Müəllif: Şəmkirli Aşıq Hüseyn
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Bilmirəm nə istəyir bizdən ruhani mollalar,
Miras paltarları geyib, artırır şanı mollalar,
Beş şahı pul görəndə, satır imanı mollalar,
Talayıb xalqı çapıb, sürür dövranı mollalar.

Harda bir gözəl görür, dostluq qatır, al eləyir,
Tellərinə cadu yazır, özünə tez mal eləyir,
Səqirlərin var-yoxunu çəkib çalhaçal eləyir,
Haraya yönü düşsə, yıxır oranı mollalar.

Hər kimin müşkülü var, mollaya tərəf yol alır,
Molla görür nəzir yoxdu, onu məlul yola salır,
Sələminə pul götürüb o biçarə bir də gəlir,
Toplayıb rüşvət yeyər, eylər tufanı mollalar.

Doğrusu, bu mollalar bu dünyanı qarışdırır,
Arpaya ism oxuyub, divarlara yerişdirir,
Ocağa nal basdırıb, zinakarlar barışdırır,
Yazır kaftar dərisin, bir-birilə görüşdürür,
Mən sirr açan deyiləm, qatır hər yanı mollalar.

Küpəyə tilsim düzmək, bilməm nə işdi, camahat,
Sərçənin qanm gəzməz, bilməm nə işdi, camahat,
Hophop ilə dua yazmaq, bilməm nə işdi, camahat,
Nə qədər xalqı soyur, heç olmur qani mollalar,

Bizlərdə bir molla var, sehr edir, əfsanə yazır,
Göy göyərçinin qanın tökür qələmdana, yazır,
Arvadlara saç gətirdir, eləyir divanə, yazır,
Eybin elə yayaram, məni bir tanı, mollalar.

Ağ başlı şeytan mollalar, gərək mənlə düz dolana,
Sataşmaya göhərkana, dura üzbəüz dolana,
Oturalar məclisimdə, ortalıqda söz dolana,
Mənimlə düz dolana, qurtara canı mollalar.

Şəmkirli Aşıq Söyünəm, bilin, taqsır yoxdu məndə,
Gərəkdi ki, sataşmasm, molla olan dərdi məndə,
Yetmiş beş mollanm başı üyünər bir dəyirmanda,
Söylərəm, əməllərin tutsun dünyanı, mollalar!