Mustafa ilə deyişmə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Mustafa ilə deyişmə
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

M u s t a f a
Cavan oğlan, nә mәkandan gәlirsәn,
Sәbәb nәdi, de, düşmüsәn çölә sәn?
Gözәl sevib, abdal olub çaşıbsan,
Mәn baxıram, nabәlәdsәn yola sәn.

Q u r b a n i
Başına döndüyüm ay pirü qoca!
Bir pәri salıbdı çöllәrә mәni.
Nә günüm günüzdü, nә gecәm gecә,
Bir pәri salıbdı çöllәrә mәni.

M u s t a f a
Mal istәsәn, dövlәtim var, varım var,
Namusum var, qeyrәtim var, arım var.
Oğul olsan, gözüm üstә yerin var,
Bir qızım var, ona hәmdәm olasan.

Q u r b a n i
Xәbәr alsan, budu sözümün düzü,
Sızıldayır yaram, sәpmә gәl duzu.
Cavad xan bacısı, Ziyad xan qızı,
O pәri salıbdı çöllәrә mәni.

M u s t a f a
Mustafa, bil, ilqarında bütündü,
Yeri, oğul, mәnzilinә yet indi.
Axtarıb Pәrini tapmaq çәtindi,
Duam budu: sevdiciyini alasan.

Q u r b a n i
Qurbaninin dәrdi olub ziyada,
Allahı çağırram, yetişәr dada.
Bir gözәl sevmişәm fani dünyada,
O pәri salıbdı çöllәrә mәni.