Nǝ buyursan şǝha, fǝrman sǝnindir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Nə buyurursan şəha, fərman sənindir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiNǝ buyursan şǝha, fǝrman sǝnindir,
Yolunda canü baş qurban sǝnindir.

Xǝta mǝndǝn ǝta sǝndǝn ǝya dust,
Ki mürvǝt kanısan ehsan sǝnindir.

Susamış lǝblǝrin Xizri-zǝmanǝ,
Suvar, gǝl çeşmǝyi-heyvan sǝnindir.

Sǝvar ol dövlǝt atına hǝmişǝ,
Sǝadǝt topuna çovkan sǝnindir.

Mǝlǝklǝr müştǝridir gül yüzünǝ,
Sür imdi ey qǝmǝr, dövran sǝnindir.

Əzǝldǝn canımı qurban verirdim,
Qǝbul eylǝ şǝha, fǝrman sǝnindir.

Eşigindǝ qulundur bu Xǝtai,
Nǝzǝr qıl halına, heyran sǝnindir.