Nǝ xacǝyǝm, nǝ dǝ mal ǝksiyimdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Nə xacəyəm, nə də mal əksiyimdir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiNǝ xacǝyǝm, nǝ dǝ mal ǝksiyimdir,
Nǝ sultanǝm, nǝ xud qul ǝksiyimdir.

Ərǝnlǝr dünyaya murdar demişlǝr,
Nǝ gǝrkǝsǝm, nǝ murdar ǝksiyimdir.

Mǝn qürab deyilǝm, zağı gözlǝyǝm,
Zira mǝn bülbülǝm gül ǝksiyimdir.

Seyr eylǝdim tamunun dörd guşǝsin,
Nǝ yanaram, nǝ xud nar ǝksiyimdir.

Şah Xǝtaim hǝr şeydǝ bir nǝzǝr var,
Bir yüzü nurlu didar ǝksiyimdir.