Nadanlıq

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Nadanlıq (1894)
Müəllif: Nəriman Nərimanov
4 məclisdə dram
Mənbə: Nadanlıq


ӘFRADİ-ӘҺLİ-MӘСLİS
 
M ә һ ә m m ә d a ğ a--kәnd müәllimi, cavan oğlan, rus paltarında.
N a m a z--onun nökәri.
Q u r b a n ә l i, N i y a z ә l i, A ğ a k i ş i, H a c ı A b d u l l a--kәndin mütәşәxxis adamları, 40 vә 50 yaşında, çöl libasında.
K o x a--kәndin yüzbaşısı.
Ö m ә r--Hacı Abdullanın böyük oğlu, oxumuş cavan, çәrkәzi libasda.
V ә l i--Hacı Abdullanın kiçik oğlu.
Ә Һ m ә d--Hacı Abdullanın nökәri.
Bir neçә kәnd adamları--Mәһәmmәd ağanin yanına әrizә yazdırmağa gәlәnlәr.
Y e t ә r--Hacı Abdullanın övrәti, 40 yaşında, çöl libasında.
G ü l p ә r i--Qurbanәlinin övrәti, 40 yaşında, çöl libasında.
M o l l a Q a s ı m--kәnd mollası, İran libasında.
M ә n s u r, Ş a m i l, P i r v e r d i, İ s m a y ı l-- Vәlinin qaçaq yoldaşları, һamısı yaraqlı.

Mündəricat[redaktə]