Navəki-cövrün sinəmə könlüm ona peyvənd eylənüz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Navəki-cövrün sinəmə könlüm ona peyvənd eylənüz
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.57.


Navəki-cövrün sinəmə könlüm ona peyvənd eylənüz,
Bu səmərdin nəxli-ömrümni bərumənd bar eylənüz.
Ey edənlər mehr ilə xoşdil qərəz ərbabını,
Gah-gahi bəzmi həm cövrilə xürsənd eylənüz.
Ya çəkin divanə könlümni vəfa zəncirinə,
Ya çəkib tiği-cəfa pərkənd-pərkənd eylənüz.
Ağrı rüxsarındamıdur xəstə könlüm dərdnak,
Ey dəvacular, tədava çün gülbənd eylənüz.
Bidi-məqtuli imastur tilbə nasehlər məni,
Əql təklifidin ol qabili-bənd eylənüz.
Sadiqitin qeyri-rusva sanmanız, ey əhli-həvəs,
Əql ərbabın səri-Məcnunğə manənd eylənüz.