Netə kim bən bəni bildüm, yəqin bil kim, Heqqi buldum

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Netə kim bən bəni bildüm, yəqin bil kim, Heqqi buldum
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Netə kim bən bəni bildüm, yəqin bil kim, Heqqi buldum,
Həqqi bulıncadı qorqum, şimdi qorqudan qurtuldum.

Hiç ayruqdan ben qorqmazam, ya bir zərrə qayurmazam,
Bən şimdi kimdən qorqayın, qorqduğum ilə yar oldum.

Əzrayil gəlməz canuma, sorucı gəlməz sinümə,
Bunlar bəni nə sorsunlar, anı sorduran bən oldum.

Ya bən onca qaçan olam, anun buyruğın buyuram,
Ol gəldi könlümüz toldı, bən ana bir kan oldum.

Eşqlülər bizdən alalar, eşqsüzlər xud nə bilələr,
Kimlər ala, kimlər verə, bən bir ulu dükkan oldum.

Yunusa Həqq açdı qapu, Yunus Həqqə qıldı tapu,
Baqi dövlət bənümkiymiş, bən qul ikən sultan oldum.