Netəligüm soran, eşit hekayət

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Netəligüm soran, eşit hekayət
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Netəligüm soran, eşit hekayət:
Su vü topraq, odü yel oldı surət.

Dört müxalif nəsnədən dört divarun
Sazkar eylədi verdi kəramət.

Yel ilə toprağı qıldı müelleq,
Su içində odı dutdı selamət.

Rizqi ömri təmam eylədi hənuz,
Şeş cəhət olmadın tutduğı kisvət.

Ruhumdan kimsənə xəbər verəməz,
Əmrdür qadirliği verür hərəkət.

Baqi tertiblərümi şərh edəyim,
İnayət mövcudi səm’İ-bəsarət.

Əqlimün xəbəri bugünki degül,
Anı er der isən əvvəlki ayət.

Sual-cevab kelecisi buna dəgindür,
Bundan böylə cehanum binəhayət.

Yunus ilə buna denlü nesibüm,
Könül dost turağı, dilüm şəhadət.