Nigârine, bu gözlerden nesîbi qanı üşşâqun

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Nigârine, bu gözlerden nesîbi qanı üşşâqun
Müəllif: Qazi Bürhanəddin

Nigârine, bu gözlerden nesîbi qanı üşşâqun,
Ki, her dem leblerim içün dökilür qanı üşşâqun.

Müberqe oluben, şâhâ, nühüfte qıla hüsnüni,
Nevası, rastı yoxdur meğer ki, canı üşşâqun.

Belün kibi xilal oldux, ağızm tek xeyal oldux,
Xeyâlun olalı, şâhâ, bu dem mehmânı üşşâqun.

Gel ey eşqine quşanan, dil ü can ver, cefâ cövr al,
Geh assı, geh ziyan eyle, budur dükkânı üşşâqun.

Egerçi âm îmânın tamam eyler şehâdetler,
Kemâle irmeye sensüz, şehâ, îmânı üşşâqun.