Nihani bəslənir ləlin xəyalı can arasında

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Nihani bəslənir ləlin xəyalı can arasında
Müəllif: Mirzə Əbdülxalıq Yusif
Mənbə: Mirzə Əbdülxalıq Yusif. Qəzəllər. Bakı,2012.


Nihani bəslənir ləlin xəyalı can arasında,
Bəli, can riştəsi vardır, deyirlər, qan arasında.

Qübari-məqdəmin didəmdə müşküldür məkan tutsun,
Nə nisbət var gədayi-məhz ilə sultan arasında.

Gözün tiği-müjənlə tökdülər bir ləhzədə qanım,
Vəli, məhv oldu bu qan çeşmilə müjgan arasında.

Camalın nurunu bu hüsnilə dərk eyləməz zahid,
O biçarə nə bilsin ki, nə var Quran arasında.

Zəminü asimanda hər qədər fərq olsa, vazehdir,
O qədri var məsafət zöhd ilə ürfan arasında.

Tikandan gül çıxar, adət budur, amma nə nisbət var
Nəzərdə xar ilə ol qönçeyi-xəndan arasında.

Əgər keyfiyyəti-mey, cəzbəyi-eşq olmasa, Yusif,
Təfavüt bəs nədir insan ilə heyvan arasında?