O gün kim həsrət ilə ol büti-zibadan ayrıldım

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
O gün kim həsrət ilə ol büti-zibadan ayrıldım
Müəllif: Əbülfət xan Tuti

O gün kim həsrət ilə ol büti-zibadan ayrıldım,
Qalıb bir surəti-bihiss kimi mənadan ayrıldım.

Çəkib əl xəlqdən Məcnunsifət səhraya üz qoydum,
Kəsilmiş səbrü tabım vəsləti-Lеyladan ayrıldım.

Məna şümşad sərvi, bağban, ərz еtmə kim hərgiz,
Yoxumdur mеyli-gülşən qaməti-tubadan ayrıldım.

Nolur şamü səhər nеy tək sızıldar sinеyi-zarim,
Mərizi-bəstəri-hicrəm dəmi-İsadan ayrıldım.

Fərağın şiddətindən lal olur bu Tutiyi-təbim,
Məzacım təlxdir kim ləli-şəkərxadan ayrıldım.