O zalımdadı

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
O zalımdadı
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

Hicran sәnәtkarı, qәm tüccarıyam,
Dәrdimin dәrmanı o zalımdadı.
Tәrifin eylәrәm dәhan içindә,
Xalların dürrәsi1 camalındadı.

Ab-rizvan kimi yar yanına axarsan,
Keçәn aşiqlәri oda yaxarsan,
Silkinibәn ucalardan baxarsan,
Kәklik gülüşlәrin xәyalımdadı.

Aşiq dә mәşuqun yandırar yanı?
Münәvvәr zülflәrin boynum urğanı,
Qurbani der: Can cananın qurbanı,
Canan, ixtiyarım öz әlindәdi.