Ol saqi misal

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ol saqi misal
Müəllif: Ağdabanlı şair Qurban
Mənbə: Ağdabanlı şair Qurban. "Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban". Bakı, "Elm və təhsil", 2012. səh.337

Məcazı-məclisə, təri-təcnisə,
Dolandır saqini, ol saqi misal.
Yar dəstində nuş elərəm, acısa,
Doldur stəkana, olsağını sal.
 
Arif üç hərf ismə sayə tez tapar,
Ruhum irəhmindən saya tez tapar.
Yaram şəfalanıb saya tez tapar,
Zülfündən üstümə ol saqini, sal.
 
Beyvəfadı - gördüm yarı yandırar,
Yarıb bağrım bütün yarı yandırar.
Eşqin rəhm eləməz, yarı yandırar,
Qurbanı öldürsə ol saqini sal.