Olacaqdır (Aşıq Hüseyn Bozalqanlı)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Olacaqdır
Müəllif: Aşıq Hüseyn Bozalqanlı
Mənbə: Aşıq Hüseyn Bozalqanlı (az). "Ozan dünyası" jurnalı (2013). Orijinal mənbədən 2016-08-09 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-09.

Könül, talib olub uyma şeytana,
Fitnə, şəmatəsi şər olacaqdır.
Bu dünya bir bağdı, bağbanı iblis,
Alması, heyvası, nar olacaqdır.

Gözəllər təşbehdi bağın gülünə,
Mail olma şirin ləhcə, dilinə.
Həvəslənib sığal vermə telinə,
Məhşərdə hər muyun mar olacaqdır.

Aldanma cifəyə, uyma fənaya,
Güvənmə dövlətə, simü-tilaya.
Bir gün apararlar dari-uqbaya,
Simu-zərdən əlin car olacaqdır.

Əməl bir parçadı, mələklər dərzi,
Dərk eylə vacibi, sünnəti, fərzi.
Nəkrail hayxırıb, çalanda gürzü,
Rövşən gözün tiri-tar olacaqdır.

Nütvədən pak olan siratdan keçər,
Müxənnət münkiri almazlar biçər.
Səxavət əhlini mələklər seçər,
Kövsəri-rizvandan yer olacaqdır.

Alma həqqünnasdı, tamı şirindi,
Heyva ribadı, qandı, irindi.
Nar səğir malıdı, hədsi dərindi,
Dənəsi cəsəddə nar olacaqdır.

Hüseyn, zaiğətül-mövtü yazanda,
Şərm eylə, sal yada fəhmin azanda.
Gün hərarət edib, yerlər qızanda,
Şahi-mərdan şəfakar olacaqdır.