Olur hǝrçǝnd can şirin, vǝli canan yerin tutmaz,

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Olur hǝrçǝnd can şirin, vǝli canan yerin tutmaz
Müəllif: Qövsi Təbrizi

Olur hǝrçǝnd can şirin, vǝli canan yerin tutmaz,
Bir-iki üç nǝfǝs bir ömri-cavidan yerin tutmaz.

Mǝni bülbüllǝr ilǝ bir tutan bidǝrd bilmǝzmi –
Ki, yüz min bülhǝvǝs bir aşiqi-heyran yerin tutmaz.

Meyi-gülgun, şǝbi-hicran nǝ keyfiyyǝt verir, saqi –
Ki, sǝnsiz çeşmeyi-heyvan bir ovuc qan yerin tutmaz.

Əgǝr yüz min xiyaban şaxi-gül sǝbz olsa gülşǝndǝ,
Biri, ey bağiban, ol sǝrvi-xoşcövlan yerin tutmaz.

Nǝ hasil möhnǝt artırmaq, nǝ lazım dǝrdi-sǝr çǝkmǝk,
Tǝbib, ol dǝrdi-bidǝrman mǝgǝr dǝrman yerin tutmaz.

Könül hǝrçǝnd aliqǝdr olursa, mehrin ǝladır,
Sǝdǝf ğǝltan hǝm olsa, kövhǝri-ğǝltan yerin tutmaz.

Sǝnǝ ǝrzani Qövsi ağız açmaq, gülmǝk, açılmaq –
Ki, yüz mǝrhǝm mǝnim zǝxmimdǝ bir peykan yerin tutmaz.