Onunçün mǝn sǝnǝ yalvarmanam kim, yalvaran çoxdür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Onunçün mǝn sǝnǝ yalvarmanam kim, yalvaran çoxdür
Müəllif: Qövsi Təbrizi

Onunçün mǝn sǝnǝ yalvarmanam kim, yalvaran çoxdür,
Mǝnim könlüm alan yoxdür, sǝnǝ könlün verǝn çoxdür.

Mǝni dilxǝstǝnin hǝm sǝdqǝsi çox, sorgilǝn halın,
Sǝninçin nǝrgisi-bimarin ǝhvalın soran çoxdür.

Dili-sǝdparǝmi sǝn algilǝn, ey namüsǝlman kim,
Bugün ol laleyi-sǝdbǝrgi dörd yandan dǝrǝn çoxdur.

Gözüm nöqsani-naz olmaz, sual et hali-zarım kim,
Mǝnim dǝrdim bilǝn yoxdur, sǝnǝ gǝr bildirǝn çoxdur.

Qaçan fürsǝt verir nazi-tǝğafül dǝrdi-hicranǝ,
Bǝli ǝhya verǝn azdır vǝ gör nǝ öldürǝn çoxdur.

Uzaqdır yol, gǝrǝkdir lǝngü lǝngin başa aparmaq,
Vǝ gǝr nǝ öz sǝmǝndin bir havur yortub-yoran çoxdur.

Qǝnimǝtdir kimin kim, dideyi-mǝnisi rövşǝndir,
Vǝ gǝr nǝ çeşmi-surǝtbin ilǝ Qövsi görǝn çoxdur.