Pərvazlandı

From Vikimənbə
Jump to navigation Jump to search
Pərvazlandı
Müəllif: Tərzi Avşar


Pərvazlandı dil yenə Bağdadlanmağa,
Ol bürci-övliyaya qonub şadlanmağa.

Ol xaki-pak təki hanı bir sərzəmin dəxi
Qəm paybəndini qırıb azadlanmağa.

Rahi-fənada tuşeyi-təqva yetər mana,
Yox iştaham yolda mənim zadlanmağa…

Bağdadımız xərabdür, amma ümid var
Abbas əlilə əl verə abadlanmağa.

Ol baniyi-binayi ədalət ki, dəhrdə
Bünyani-zülmü qoymadı bünyadlanmağa.

Şahənşəha, kəminə duaguyi-Tərziyəm
Mürşid dərinə gəlmişəm irşadlanmağa.

Nuşirəvani-vəqtsənü zilli-ədl ki,
Çoxlar gəlir ümmidlə imdadlanmağa.

Mən həm sitəmkeşideyi-zülmi-zəmanəyəm,
Yet dadə, qoyma bəndəni fəryadlanmağa…