Qəribnamə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Qəribnamə
Müəllif: Aşıq Paşa
Aşıq Paşa (1272-1333)

Qamu dildə var idi zəbti üsul
Bunlara düşmüş idi cümlə ükul.
Türk dilinə kimsələr baxmaz idi
Türklərə hərgiz könül axmaz idi.
Türk dəxi bilməz idi bu yolları
İncə yolu, ol ulu mənzilləri
Bu Qəribnamə əgər gəldi dilə
Kim bu dil əhli dəxi məni bilə.
Yol içində bir-birini verməyə.
Dilə baxıb məniyi xor görməyə.
Ta ki məhrum qalmaya Türklər dəxi
Türk dilində anlayalar ol Həqqi.
Məniyi bir dildə sanmın siz həman,
Cümlə dillər anı söylər bigüman.
Cümlə dildə söylənən ol sözdürür
Cümlə gözlərdən görən ol gözdürür.