Qәlәmmisal әmin ol, qәlәmtәraş olma

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Qәlәmmisal әmin ol, qәlәmtәraş olma
Müəllif: Yusif Nabi

Qәlәmmisal әmin ol, qәlәmtәraş olma,
Vәrәqnigar kamal ol, vәrәqtәraş olma!

Sepervәş eylә tәhәmmül, zәrrәvәş ol qәmxar,
Tәsәllüt eylәmә xәlq üzrә durbaş olma!

Kәmanmisal gәc ol, tәk atılma yabanә,
Xәdәngi-rastrovü vaditәlaş olma!

Sәrindә nәşeyi-sәhba әtasidir xakın,
Tәәddüb eylә, rüxi-xakә cürәpaş olma!

Hәrәmzadeyi-möhnәt tәvәllüd eylәmәsin,
Zәnan fikr mәhal eylә, hәmfәraş olma!

Qonarsa cuşi-xәridardәn dәrunә qubar,
Bu günә, ey gül, ümidi-xoşqumaş olma!

Dü gündә qәrәz asayiş isә, ey dil,
Bәdazmavü bәdamuzü bәdmәaş olma!
 
Kәmanmisal kәc olma, hәrasi-can etmә,
Xәdәngi-rastrovü vadiyi-tәlaş olgil!