Qamətin xidmətinə sərvin əyilməz başı

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Qamətin xidmətinə sərvin əyilməz başı
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Qamətin xidmətinə sərvin əyilməz başı,
Nə bilir əhli-təriqin rəvişin ol naşı.

Ögünür didə ki, heyranəm əzəldən üzünə,
Oldu məlum bu lafında ki, çoxdur yaşı.

Əşk ləli rəhi-eşqində tutubdur ətəyim,
Qorxuluqdur, necə salıb gedəlim yoldaşı?

Yetdi ol qayətə zəfim ki, çəkər təsvirim,
Hər zaman daireyi-heyrətə min nəqqaşı.

Möhtəsib, tanrı üçün gəl mənə çox vermə əzab,
Meyli-məscidmi edər meygədələr ovbaşı?

Kəsdi mən şiftədən əhli-səlamət yolunu,
Bəs ki, ətrafıma cəm oldu məlamət daşı.

Ey Füzuli, nə bəla oxları kim, gəlsə mənə,
Səbəb ol qaşları yayin gözüdür, ya qaşı.