Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-İnfitar surəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 Göy parçalanacağı zaman;

2 Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman;

3 Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;

4 Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan çıxacağı) zaman;

5 Hər kəs (dünyada) nə etdiyini və (özündən sonra) nə qoyub getdiyini (dünyada nəyi edib, nəyi etmədiyini, bütün yaxşı və pis əməllərini, günahını, savabını) biləcəkdir!

6 Ey (kafir) insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan (və ya: məğrur edən) nədir?

7 O Rəbbin ki, səni (yoxdan) yaratdı, düzəldib qaydaya (insan şəklinə) saldı.

8 Sənə Özü istədiyi surətdə biçim verdi.

9 Xeyr, daha doğrusu, siz haqq-hesab gününü yalan sayırsınız!

10 Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər -

11 (Əməllərinizi) yazan və (Allah dərgahında) çox hörmətli olan mələklər vardır.

12 Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər.

13 Həqiqətən, yaxşı əməl və itaət sahibləri (mö’minlər) Cənnətdə qərar tutacaqlar.

14 Pis əməl sahibləri (kafirlər) isə Cəhənnəmdə olacaqlar.

15 Onlar (kafirlər) ora haqq-hesab günü daxil olacaqlar.

16 Onlar əsla oradan çıxan deyillər!

17 (Ya Peyğəmbər!) sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, haqq-hesab günü nədir?!

18 Bəli, sən nə bilirsən ki, haqq-hesab günü nədir?! (Qiyamət gününün dəhşətini təsəvvür etmək insanın imkanı xaricindədir. Cəhənnəm əzabının şiddəti hər bir təsəvvürün fövqündədir. Ondan xilas olmaq üçün yalnız bir yol vardır - Allaha səmimi-qəlbdən ibadət və itaət!)

19 O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır!


Əvvəlki surə:
Təkvir surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-İnfitar surəsi Sonrakı surə:
Mutəffifin surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Naziat surəsi
Sonra nazil olan surə:
İnşiqaq surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114