Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Ən-Nəsr surəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;

2 İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman

3 Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, "Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə" kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

Əvvəlki surə:
Kafirun surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Ən-Nəsr surəsi Sonrakı surə:
Əbu Ləhəb surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Həşr surəsi
Sonra nazil olan surə:
Nur surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114