Rübailər (Leyli və Məcnun)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Leyli və Məcnun. Rübailər (1536)
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Bu həzrəti-izzətdən həmd ilə istimdadi-mətalibdir və asari-şükr ilə istidayi-sətri-laibdir
Rübailər

Ey nəş'əti-hüsni-eşqə tə'sir qılan!
Eşqifə binayi-kövni tə'mir qılan!
Leyli səri-zülfini girehgir qılaü!
Məcnuni-həzin boynuna zəncir qılan!
 
Tutsam tələbi-həqiqətə rahi-məcaz,
Əfsanə bəhanəsilə orz etsəm raz,
Leyli səbəbilə vəsfm etsəm ağaz,
Məcnun dili ilə etsənı izhari-niyaz.
 
Lütf ilə şəbi-ümidimi ruz eylə!
İqbalımı tövfıq ilə fıruz eylə!
Leyli kimi ləfzimi diləfruz eylə!
Məcnun kimi nəzmimi cigərsuz eylə!