Söhbəti hal əhlinin ruhə təravət verir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Söhbəti hal əhlinin ruhə təravət verir (3 dekabr, 1926.)
Müəllif: Nəcəfqulu bəy Şeyda
Mənbə: Nəcəfqulu bəy Şeyda. Şeirlər. Bakı: Nurlan, 2006.

Söhbəti hal əhlinin ruhə təravət verir,

Ruh təravətli, həm cismə zərafət verir.

Hər nəfəsi ki alır cism, səfadar olur,

Cismə həman dəm səfa qüvvət, taqət verir.

Cismi- qəvi bil-ümum hali səlamət edər,

Salim olan hal həm feli- səlamət verir.

Salim fel failin əhli-səadət qılar,

Kim ki tapar məs’ədət xəlqə səadət verər.

Feyzi səadət tapan vəh nə səadətlidir,

Kim olub məs’ud özü, qeyrə səadət verir.

Seyri-siluki budur əhli-təriqin yəqin,

Zəhməti-nəfsi ilə qeyrə fəraqət verir.

Müstərihdir, şübhəsiz, Şeyda misal hər vücud,

Tərki-zünub ilə bir nəfsə ənabət verir.