Süleyman paşanın İrəvan əyanlarına yazdığı məktub

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Süleyman paşanın İrəvan əyanlarına yazdığı məktub (1784-cü il iyulun 10-u)
Müəllif: Süleyman paşa
Mənbə: Elçin Qarayev (2016). Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında). Bakı: "Mütərcim", səh..


Siz mənim hörmətli oğlumla (Məhəmməd xanla) birləşərək Azərbaycanın yeni sipəhsaları, qardaşımız Əhməd xanın sözü ilə hərəkət edin….Mənim qardaşlarım - İrəvan xalqı yerli türklərdir; əgər dininizi sədaqətlə müdafiə etdiyinizə görə, İrəvan qalasında hər hansı şəxs sizə qarşı pis niyyətə düşərsə, sizə kömək üçün biz birləşərik. Sultan mənə, Qars, Van və Bəyazid paşalarına İrəvan təhlükədə olduğu vaxt onlara kömək etməyi əmr edibdir.