Sǝnsǝn hǝmişǝ surǝti mǝnidǝ şahımız

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənsən həmişə surəti mənidə şahımız
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiSǝnsǝn hǝmişǝ surǝti mǝnidǝ şahımız,
Ruzi-ǝzǝldǝ hǝzrǝtin oldu pǝnahimiz.

Cövr etmǝ mǝn şikǝstǝ, dilü binǝvayǝ kim,
Çün sǝndǝn özgǝ kimsǝnǝ yox dadi-xahimiz.

Hǝr xanda kim sücud edǝrisǝm be etiqad,
Mehrab qaşlarında durur qiblǝgahimiz.

Bir gün tǝrǝhhüm eylǝmǝdin-xaksarinǝ,
Yarǝb, nǝ sadir oldu qapında günahimiz.

Ğǝmdǝn Xǝtai, dǝrdilǝn incǝldi çün hilal,
Ey afitab-tǝlǝti süni ilahımız.