Səcdədir hər qanda bir büt görsəm, ayinim mənim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Səcdədir hər qanda bir büt görsəm, ayinim mənim
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Səcdədir hər qanda bir büt görsəm, ayinim mənim,
Xah mö’min, xah kafər tut, budur dinim mənim.

Bağiban, şümşadü nəsrinin mənə ərz etmə kim,
Ol qədü rüxsardir şümşadü nəsrinim mənim.

Xaki-dərgahin nəzərdən sürmə, ey seylabi-əşk,
Qılma zaye’ sürmeyi-çeşmi-cəhanbinim mənim.

Əşk mövci gəzdirir hər yan tənim xaşakini,
Mümkün olmaz əşk təhrikilə təskinim mənim.

Çarə umdum lə’li-şirinindən əşki-təlximə,
Təlx göftar ilə aldın cani-şirinim mənim.

Məndə sakin oldu dərdi-eşq Məcnundan keçib,
Ondan artıqdır məgər eşq içrə təmkinim mənim?

Ey Füzuli, hər yetən tə’n eylər oldu halimə,
Bu yetər əhli-məlamət içrə təhsinim mənim.