Sənə söyləyim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənə söyləyim
Müəllif: Çoban Əfqan
Mənbə: Nəriman Həsənzadə. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. 7-ci cild. Bakı, "Prometey", 2014.

 
Gəl sənə söyləyim Şikəstə qardaş,
Borcumuzdur zəmanəyə söz demək.
Nə satan utanır, nə alan qanır,
Hər kəs istər öz mətahin bezdəmək.

Bu nədir şubalar indi kürk olub,
Buxara papaqlar keçə börk olub.
Hərəsi üç löyün, iki tərk olub
Daha yoxdur yaxşı yaman, gözləmək.

İyirmiyə allıq qılın putunu,
Bir daha görmürük erkək ətini.
Çox cəfadır hər kəs çəksə tütünü,
Əlac budur: maxorkanı duzlamaq.

Aləmdə hamımız bərabər olluq,
Hərcayı sözlərdə dilavər olluq.
Sahibkar danlasa günahkar olluq
Nə lazımdır qananları bizləmək.

Çoban Əfqan olub uşağa yoldaş,
Qismət olmur niyə bizlərə bozbaş.
Bahalanıb düyü, heç tapılmır maş
Heç olarmı belə dərdi gizləmək.
1918-ci il