Sən də bir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sən də bir
Müəllif: Cəfər Cabbarlı

Ağlağan, ey qəmli könlüm, pürğübar ol, sən də bir,
Zövqü ləzzət, eyşi-işrətdən kənar ol, sən də bir.
Zaği tək daim siyahpuş olma bifikri-xiyal,
Şaxeye baği vətəndə gül, həzar ol, sən də bir.
Cəh-cəhi hüzn avər ilə söylə halın millətin,
Ahü vayla millətə ahəngüdar ol, sən də bir.
Ruzügarın pənceyi qəhrində solmuş gülləri,
Görgilən ey qəlbü zanm, dağüdar ol sən də bir
Sərsəri badü xəzan soldurudu baği-ğeyrəti,
Ibrət eylə ey könül, rəncuri ar ol sən də bir.
Afitabi bəxtü millət pərdeyi-zülmətdədir.
Hardasan ey nuri-həqq, pərtov nisar ol sən də bir.
Şeri paki ələman hədyan ilə doldurdular,
Bunlarə tiğe-zəbanəm, zülfiqar ol sən də bir.
Şaeran zülfi-nigari tel bə tel firlandilar,
Firlan ey mu, bunları çal, şahimar ol sən də bir.
Guşeyi zillətdə millət dad edir, imdadı yox,
Ey olan məste-səadət, şahsuvar ol sən də bir.
Ey olan məste-səadət, şahsuvar ol sən də bir.
Naləvü fəryad, vaveyla ucaldıldı göglərə,
Çatla ey tağü səmavi, tarümar ol sən də bir.
Yoldan azdı, düşdü girdabi-bəlayə ümmətin,
Qəbirdən dur, ya Məhəmməd, ya şümar ol sən də bir.
Zülmü bipayan zalımlardan əzildi millətim,
Harda qaldın ey ədalət, aşikar ol sən də bir.
Gəlişin millətdə bəsdir, əsdi bu badi-xəzan,
Fırlan ey dövranü aləm, növbəhar ol sən də bir.