Sənsin bənüm canum cam, sənsüz qərarum yoqdurur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənsin bənüm canum cam, sənsüz qərarum yoqdurur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Sənsin bənüm canum cam, sənsüz qərarum yoqdurur,
Uçmaqda sən olmaz isən, vallah, nəzərüm yoqdurur.

Baqsam səni görür gözüm, söylər isəm sənsin sözüm,
Seni gözətməkdən dəxi yegrək şikarum yoqdurur.

Çün bən bəni unutmışam, şöylə ki sana getmişəm,
Nə qalda, nə haldəyisəm bir dəm qərarum yoqdurur.

Əgər bəni Cərcisləyin yetmiş gəz Öldürür isən,
Dönəm gerü, sana varam, zira ki arum yoqdurur.

Yunus dəxi aşiq sana, göster didarım ana,
Yarum dəxi sənsin bənüm, ayruq nigarum yoqdurur.