Salma bu qəra zülfünü rüxsarə, amandır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Salma bu qəra zülfünü rüxsarə, amandır
Müəllif: Hacı ağa Fəqir Ordubadi
Mənbə: Tərtib edəni: Zaman Əsgərli (2005). XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (az). Milli Kitabxana. "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-13.

Salma bu qəra zülfünü rüxsarə, amandır,
Tapşırmagilən Kəbəni küffarə, amandır.

Kəbə yüzünü görməyə aləm yığılıbdır,
Göstər həcərül-əsvədi zəvvarə, amandır.

Tapşır o kamandar qaşına tiri-müjəndən,
Suzan sinəmə vurmaya çox yarə, amandır.

Zahid məni öldürdü məlamət eləməkdən,
Göstər yüzünü, ta qıla nəzzarə, amandır.

Məntək unuda dini, duta rahi-Məsihi,
Səcdə eliyə deyrlə zünnarə, amandır.

Mən canə yetişdim bu qədər cövrün əlindən,
Ərzə gedirəm axırı sərdarə, amandır.

Rəhm üzrə gəlib aşiqi-dilxəstəyi-zarün,
Qoyma gedə biganəyə yalvarə, amandır.

Göstər Fəqirə nuri-təcəllayi-cəmalin,
Musa kimi ta qalmaya avarə, amandır!