Saqi, səhərdir, sun bərü, cami-Cəmi nuş edəlim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Saqi, səhərdir, sun bərü, cami-Cəmi nuş edəlim
Müəllif: Həbibi
Mənbə: Həbibi (2006). Şeirlər (az). "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2017-04-27 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2017-05-16.

Saqi, səhərdir, sun bərü, cami-Cəmi nuş edəlim,
Bu səngisar olmuş səri ol camla sərxoş edəlim.

Ruh ilə əqli rah ilə layəqəlü məst eyləyüb,
Dəhri-zamanın qüssəsin bir dəm fəramuş edəlim.

Bu əql möhkəm qeyd imiş üşşaqə, gördük, ey rəfiq,
Gəl cəhd edüb, duruşalım, ta anı sərxoş edəlim.

Gəldim qəbiçə geydürüb, rəz qızı bir qucalım,
Adın anın cismi-lətif, ruhi-göhərpuş edəlim.

Çünkim zəminü asiman, gördük, sima eylər müdam,
Gəl biz dəxi meyxanədə şol xum kimi cuş edəlim.

Qoy mədrəsəylə məscidi sufivü şeyxü vaizə,
Piri-muğanın camını deyr içrə biz nuş edəlim.

Ey saqiyi-ruhi-rəvan, bir dolu sun, billah, rəvan,
Ta kim Həbibi dərvişi biəqlü bihuş edəlim.

Şol kim edəcəkdür müdam, gəl edəlüm biz sübhi-şam,
Ey piri püxtə, olma xam, demə ki, uş, uş edəlim.