Sayalanıbdır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sayalanıbdır
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

Nәzakәt vaxtında, xublar çağında,
Gördüm yar yanağı sayalanıbdır.
O qara saçların atıb gәrdәnә,
Әbrişim tellәri halqalanıbdır.

Tәrlan gәrәk cığaları әsdirә,
Ahu kimi dağı-daşı sәsliyә,
Altdan ağ geyinib, üstdәn silsilә,
Çarğatının ucu sırğalanıbdır.

Qurbaniyәm, dәrdim etdim hekayәt,
Dәrd әlindәn edim kimә şikayәt?
Bir dә etsәm o pәrini ziyarәt,
Bu can yar yolunda cәfalanıbdır.