Selləni

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Selləni
Müəllif: Aşıq Qurbani
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Gecə-gündüz, vaxtı-bivaxt ağlaram,
Çeşmim yaşı Ceyhun olu, selləni.
Yaz mövsümü bülbül dil-dil ötəndə,
Bağ-bağçalar nərgizləni, gülləni.

Qayıtmaq istəməz gözüm gözəldən,
Qayğımı artırar dərdim təzəldən,
Ellərdə qaydadı rui-əzəldən,
Gözəllərin şamaması əlləni.

Mərd odu ki, işin tuta mərdilən,
Ər istəsən, keç namərddən, ər dilən,
Rəmz anlayan, söz düşünən, dərd bilən,
Aləmlərdə şöhrətləni, bəlləni.

Könlüm tələb edib, axtara yarın,
Xalq içrə hifz elər namusun, arın,
Yar yarma gündə olsa məqarun,
Könülü şən olu, ruhu telləni.

Qurbaniyəm, dərd çəkmişəm nahanlar,
Xəyalım sevməkdi sən tək cananlar,
Yanaşsa üzünə müştaq dəhanlar,
Nəfəs dəyər, cığaları yelləni.