Sinəsin

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sinəsin
Müəllif: Aşıq Musa
Mənbə: Aşıq Musa, "Əsərləri" (tərtib edəni:İslam Ələsgər), Bakı, "Elm və təhsil", 2013.

 
Tər köynəkdə qızıl düymə, yaxalıq,
Gərdiş edir o dildarım sinəsin.
Yetir mətləbimə məni, ya xalıq,
Öpüm, qucum nazlı yarın sinəsin.

Gözüm qaldı boynundakı bağlarda,
Nazlı yar yaramı açar, bağlar da.
Fağır bülbül nalə çəkir bağlarda,
Gül köysünə söykər xarın sinəsin.

Yandırdı cismimi büryan eylədi,
Ala gözlər bağrımı qan eylədi.
Peykan kirpikləri şan-şan eylədi,
Musa təki kamandarın sinəsin.