Sipasi-şükrü hәmdi-fәrdi-yekta

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Sipasi-şükrü hәmdi-fәrdi-yekta
Müəllif: Hacı ağa Fəqir Ordubadi


Sipasi-şükrü hәmdi-fәrdi-yekta,
Xudayi-bimәsәl, hәyyü tәvana,
Qiyasi-әqli-küll zatında qasir,
Deyәn şәnindә әhmәd "maәrәfna".
Tәmamәn masiva etsә kitabәt,
Yazanmaz vәsfinә bir sәtri-tuğra.
Olar vәssaflәr vәsfindә aciz,
Zәhi sübhani-bieybü mübәrra.
Fәrәhza, qәmzüda kәlmati-paki
Tapılmaz elminә övlavü üxra.
Edәn mәxluqi min şeyi icad,
Vücud ondan tapıb әczayi-әşya.
Zәhi qadir ki, bu nöh taqi-çәrxi
Ucaldıb sün binәccarü bәnna.
Kәvakiblә verәn әflakә zivәr,
Bürucati-bәnat, әqdi-sürәyya.
Yaratdı cümlәsin yeksәr әdәmdәn,
Hamana "kaf"i etcәk "nun"ә ilqa.
Qılıb bir qәtrәdә cәmi-әvalim,
Mürәkkәb eylәyib әczavü әza.
Fәlasif cümlә aciz hikmәtindә.
Ümumәn lәğvdir hökmi-әtibba.
Olub ondan müvafiq dörd mәxalif,
Qılar dörd zidd bir yerdә müdara.