Türkün nəğməsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi

Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?

Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz, Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz.

Qiymətli olan xuni-şəhidan hədər olmaz, Dul qalmış olan növheyi-nisvan hədər olmaz, Bax səs sonuna, hikməti-türkan hədər olmaz, Bədbəxt olan əğfani-yetiman hədər olmaz.

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?

Qan ilə qazandıq zəfəri, verməriz əldən, Xof eyləmədik atəşi-dəhhaşe düvəldən Bir zərrə belə qorxmayırız dəsti-əcəldən, İstərsə cahan çevrili varsın da təməldən. Türkün üzü çevrilməyəcək səmti-əməldən, Türklər geriyə dönməyəcək müslih əməldən. Yüksək yaşamaq istər ikən cümlə miləldən.

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?