Təcnis

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
O yara məni (1841)
Müəllif: Mirzə Fətəli Axundzadə
Təcnis hicri 1257-ci, miladi tarixlə 1841-ci ildə yazılmışdır. Bu şeir Axundzadənin Azərbaycan dilində bizə gəlib çatmış ilk bədii əsərlərindəndir. Axundzadə özü şeirdəki cinaslara fars dilində şərhlər vermişdir.


Əsiriyəm bir dilbərin ki, əgər
Xəncərlə şan-şan o yana məni,
Visalından bullam həyati-tazə
Yəqin bil, öldürməz o yara məni.

Əmən məmən neylər cənnətin narın?
Düzəxə bənzətməm firqətin narın,
Rişteyi-can olmuş telindən narın
Dilər eldən: yetir o yara məni.

Dərdə kimin vardır mən tək davamı.
Eşqin məriziyəm, sən ver dəvamı.
Hər aşiqin candır eşqində vamı,
Göstərməsin malı o yara məni.

Rəqiblərdən gəlləm sənə divanə,
Göstərmə rüsxarın sən bu divanə.
Yolunda bil hər aqilü divanə.
Salsa çətin dağı o yara məni.

Ciyərdəndir gözümdən tökdüyüm hər dəm,
Atəşi-suzandır çəkdiyim hər dəm,
Can quşunu avaz edəndə hər dəm,
Oxur zülfündəyəm, o yara məni.