Tər gülər Sənəm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Tər gülər Sənəm
Müəllif: Xəstə Qasım
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Tər getdim tər yarın tər xanəsinə,
Tər mehman, tər eylər, tər gülər Sənəm,
Tər xubdur, tər şuxdur, tər nazənindir,
Tər deyər, tər söylər, tər gülər Sənəm.

Tər zülfün tər burmuş tər buxağmda,
Tər bəyaz, tər əhmər1, tər yanağmda,
Tər şəkər, tər damar, tər dodağmda,
Tər tutub, tər dişlər, tər gülər Sənəm.

Tər qəmzən, tər xədəng, tər sinəsində,
Tər atmış tər peykan tər sinəsində,
Tər asmış, tər narm, tər sinəsində,
Tər dəyməz, tər saxlar, tər gülər Sənəm.

Tər çeşmi, tər cadu, tər fıtnəlidir,
Tər lalə tər dərib tər tutmalıdır,
Tər miyan, tər gərdən, tər sonalıdır,
Tər durub, tər gəzər, tər gülər Sənəm.

Tər bülbül tər qonar tər budağmda,
Tər Məcnun tər gəzər, tər budağmda,
Tər lalə tər bitər tər budağmda,
Tər Qasım tər dərər, tər gülər, Sənəm!