Ta ki, düşdüm hicrinǝ, könlüm fǝğanǝ başlǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ta ki, düşdüm hicrinə, könlüm fəğanə başlər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiTa ki, düşdüm hicrinǝ, könlüm fǝğanǝ başlǝr,
Gǝldi ahimdǝn mǝnim fǝryadǝ dağü daşlǝr.

Hüsnini yad eylǝsǝm, ey sǝrv boylu dilbǝrim,
Firqǝtindǝn çeşmǝtǝk, axar gözümdǝn yaşlǝr.

Mehri-ruyün sǝrbǝsǝr sehrilǝ tutdu alǝmi,
Fitnǝvü ğovğayǝ saldı, ol göz ilǝn qaşlǝr.

Eşqǝ dil verdin deyǝ, cövr etmǝ, ey zahid mana,
Can verür mǝşuqǝ daim aşiqi-qǝllaşlǝr.

Naseha, eyb eylǝmǝ miskin Xǝtai şerinǝ,
Çün hǝqǝ mǝlum durur, könlündǝ sirri-faşlǝr.