Ta kim, zülfin niqabi mahtab üstündǝdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ta kim, zülfin niqabi mahtab üstündədir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiTa kim, zülfin niqabi mahtab üstündǝdir,
Bir bulud nisbǝtlidir, kim, afitab üstündǝdir.

Gün tǝki yüzün cǝhanǝ zahir olmuşdur, vǝli,
Bu ǝcǝb kim, bǝndǝdǝn daim hicab üstündǝdir.

Eşqiniz, kim oldu bu viranǝ könlüm mǝskǝni,
Gǝncǝ bǝnzǝr kim, yeri daim xǝrab üstündǝdir.

Zahidi-gümrahi gör, divarǝ eylǝr sǝcdǝni,
Ol günǝhkar öylǝ sanur kim, sǝvab üstündǝdir.

Bu ǝcǝb kim, bǝndǝdǝn daim hicab üstündǝdir.
Oda bǝnzǝr kim, hǝmişǝ ol kǝbab üstündǝdir.