Ta sǝri-kuyindǝ bu könlüm müqim olmuş durur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ta səri-kuyində bu könlüm müqim olmuş durur
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiTa sǝri-kuyindǝ bu könlüm müqim olmuş durur,
Dil mǝqami baği-cǝnnati-nǝim olmuş durur.

Dǝftǝri-hüsnindǝ şol hǝrfi-xǝti-xalın sǝnin,
Sǝtri "Bismillah ǝrrǝhmanirrǝhim" olmuş durur.

Sidqimiz ol vǝchdir kim, hǝqq olur anda zühur,
Kim tǝriqǝtdǝ "sirati-müstǝqim" olmuş durur.

Şǝriniz yolunda biz qılsaq xǝta sǝn qıl kǝrǝm.
Min bir adında sǝnin biri kǝrim olmuş durur.

Ey Xǝtai, çǝkmǝ ğǝm, gǝr hicrilǝ bimarsǝn,
Çün sǝnǝ ol xaliqin fǝzli-hǝkim olmuş durur.