Tapmadım

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Tapmadım
Müəllif: Qul Mahmud
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Məğribdən-məşriqə bəyan eylədim,
Na axtardım sitəmkarı tapmadım.
Yüz zülümlə bir gecənin birində,
Apardılar, nazlı yarı tapmadım.

Sinəsi mərmərdi, boyu sürahı,
Məniydim dəhridə onun pənahı.
Neyləsin, nə idi suçu, günahı?
Necə deyim biilqarı tapmadım?

Zalım yağı heç gəlmədi insafa,
Biçarə Mahmudam, düşmüşəm aha.
Bir namə yazdırıb göndərdim şaha,
Şahdan gələn ixtiyarı tapmadım.