Tez-tez

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Tez-tez
Müəllif: Aşıq Qurbani


  
Canım təbib, gözüm loğman,
Mənim dərdim ara tez-tez.
Bu dərd məni çox incidir,
Sızıldayır yara tez-tez.

Sevdim gözəllər muyunu,
Heç kəsə verməz oyunu,
Tülək-tərlanın oyunu
Qismət etmə sara tez-tez!

Qurbani ağlar eldən ötrü,
Bülbül ağlar güldən ötrü,
Bircə nazik beldən ötrü,
Günüm keçdi qara, tez-tez.