Vücudim şəhrin seyr edib gəzərim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Vücudim şəhrin seyr edib gəzərim
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai
Mənbə: Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. s.351.

Vücudim şəhrin seyr edib gəzərim,
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.
Həmən bir nəsnədə qaldı nəzərim,
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.

Eşqin cuş eylədi, keçdi sərimdən,
Artıb gəlir məhəbbətin nurindən,
Niyazımız budur cani-kərimdən:
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.

Qüdrət qəndilindən atdı danəyi,
Endi lövhi üzrə tutdu binayi,
Cünbüşə gətirən çərxi-fənayi
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.

Fil yükün yüklətmə, qarınca çəkməz,
Dürlü reyhan çоxdur, gül kimi qоxmaz,
Dünya malın versən, bizə gərəkməz,
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.

Yucalarda оlur оl hüma quşu,
Dоstum, məhəbbətdir aşiqə işi,
Pirim Xətayidir cümlənin başi,
Didar ilə məhəbbətə eşq оlsun.