Vüsali müjdəsidin əşkbar gözüm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Vüsali müjdəsidin əşkbar gözüm
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.63-64.

Vüsali müjdəsidin əşkbar gözüm,
Gər ağlamas nə əcəb edir nisar gözüm.
Gözüm bəyazında xalın xəyalı bağladı nəqş,
Qırağını sanma kim, eylədür aşkar gözüm.
Könüldə qalmasa bir qətrə qan əmanətdür bana
Ki, hər barda tökər qətrə səd hezar gözüm.
Fəraq yanımda ki, ağlar oldu səbəbi,
Satur qara günə bu tirə ruzigar gözüm.
Ni tan yarutsa gözüm xəlvətini sübhi-vusal,
Fəraği-şamdə köp çəkdi intizar gözüm.
Fəzayi-kuyinə qoy seyri-əzmi birlə qədəm
Ki, zahir eylədi hər yanda laləzar gözüm.
Qərib aləm imiş eşq, Sadiqi, kim irür,
Xəzani çöhrə bilə əbri-novbahar gözüm.