Vəchdən dilbər götürmüşdür niqab

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Vəchdən dilbər götürmüşdür niqab
Müəllif: İmadəddin Nəsimi

Vəchdən dilbər götürmüşdür niqab,
Qəd nəcatəm min şitab illa nəcab.

Qalə təbtəm, sirri çün qaşi, gözü
İz əbəd aydır hürufi-lil-hicab.

Əmr çün gəldi bəşarətlər bizə,
Min həbibi indəhü еlmül-kitab.

Latələzmu gəldi əyyami-vüsal,
İz fətəhtüm еyyühəl-üşşaq bab.

İz rəfə-təl hicb, bir baхın bizə,
Fənzəru fil-yovm qеyrən-niqab.

Layənalu bu qapıdan gеtməniz,
Zinqədər hərrəm əlеynəl-ictinab.

Əsməu Sеyyid kim, aydır uş sizə;
Və’ləmü vəllahü ə’ləm bissəvab.